letáky
Cognos 2008

grafická úprava tiskovin

Branický grafický ateliér vytváří širokou škálu graficky čistých tiskovin. Zajistíme původní grafickou úpravu obsáhlejších i drobnějších materiálů (katalogy, výroční zprávy, letáky, vizitky). Zaměřujeme se rovněž na časopiseckou a  knižní grafiku.
Pro každého rádi navrhneme podobu drobných tiskovin (svatební oznámení, pf, inzeráty či kalendáře).